ประกาศผลพิจารณาการสอบราคาจ้างปรับปรุงอาคาร 1 (ศูนย์การเรียนรู้จิตต์ ภูมิศักดิ์)จำนวน 1 รายการ เลขที่ 25/2554


วันที่ : 9 ส.ค. 2554
ที่มา :
อ่าน : 1071

ศูนย์เทคโนโลยีที่เหมาะสม คณะวิทยาศาตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
680  หมู่ 11  ถนนนิตโย  ตำบลธาตเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร  จังหวัดสกลนคร  47000
โทรศัพท์ 042-970021 ต่อ 358 ,042-743886  โทรสาร  042-970029