โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยี “การเลี้ยงปลาดุกแบบเสริมโปรไบโอติค”

ดาว์โหลด คลิ๊ก  เอกสารประกอบการอบรม.pdf

ดาว์โหลด คลิ๊ก  รายงานฉบับสมบูรณ์.pdf 


วันที่ : 24 พ.ค. 2555
ที่มา :
อ่าน : 1647

ศูนย์เทคโนโลยีที่เหมาะสม คณะวิทยาศาตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
680  หมู่ 11  ถนนนิตโย  ตำบลธาตเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร  จังหวัดสกลนคร  47000
โทรศัพท์ 042-970021 ต่อ 358 ,042-743886  โทรสาร  042-970029