รายงานผลการปฏิบัติราชการ

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองฯ 2550 ดาวน์โหลดที่นี่


วันที่ : 1 ก.ย. 2553
อ่าน : 2285

ศูนย์เทคโนโลยีที่เหมาะสม คณะวิทยาศาตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
680  หมู่ 11  ถนนนิตโย  ตำบลธาตเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร  จังหวัดสกลนคร  47000
โทรศัพท์ 042-970021 ต่อ 358 ,042-743886  โทรสาร  042-970029