พลังงานทางเลือก

            นับวันราคาน้ำมันในตลาดโลกก็ยิ่งจะปรับตัวสูงขึ้นเรื่อย ๆ ราคาสินค้าต่าง ๆ ในตลาดบ้านเราก็กำลังจะทยอยกันปรับราคาขึ้นตามไปติด ๆ คิดแล้วนึกสงสารคนรายได้น้อยอย่างเราจริงๆ อย่างเราที่ต้องร่วมกันทนแบกภาระราคาสินค้าที่สูงลิบลิ่ว ต่างจากรายได้อันน้อยนิดในกระเป๋า แล้วนี่พวกผู้ใช้แรงงานทั้งหลายจะทำอย่างไร ก่อนหน้านี้ก็ต้องลำบาก อยู่อย่างประหยัดสุด ๆ แล้ว ต่อไปนี้ก็คงต้องยิ่งรัดเข็มขัดกันมากขึ้น รัดกันจนหน้าเขียวหน้าเหลืองเลยหล่ะครับ        

       พลังงานทางเลือก คือ พลังงานที่มีอยู่มากมายไม่ว่าจะเป็นพลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานลม พลังงานความร้อนใต้พิภพ พลังงานชีวภาพและชีวมวล พลังงานขยะ พลังงานนิวเคลียร์ พลังงานถ่านหินสะอาด พลังงานไฮโดรเจน แก๊สโซฮอล์ ก๊าซธรรมชาติและก๊าซธรรมชาติเหลว ซึ่งคุณสมบัติและประโยชน์ของแต่ละตัวก็มีลักษณะแตกต่างกันไป แต่ที่จะได้ยินกันบ่อยๆ คือ พลังงานนิวเคลียร์ พลังงานถ่านหิน แก๊สโซฮอล์ ก๊าซธรรมชาติและก๊าซธรรมชาติเหลวฤ

       พลังงานนิวเคลียร์ เป็นพลังงานที่ได้จากแร่พลูโตเนียมและแร่ยูเรเนียมทำปฏิกิริยากัน และถูกนำไปต้มในน้ำให้น้ำเดือดกลายเป็นไอน้ำไปหมุนกังหันไอน้ำของเครื่องผลิตไฟฟ้า 

         พลังงานถ่านหิน แม้หลายคนจะรู้ว่าเป็นพลังงานที่สร้างผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมมากจากการเผาถ่านหิน และส่งก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ออกมา แต่ทุกวันนี้หลายประเทศได้พัฒนาระบบการเผาไหม้ให้ถ่านหินกลายเป็นก๊าซเชื้อเพลิง อีกทั้งถ่านหินยังมีปริมาณมากพอที่จะนำมาใช้เป็นพลังงานทดแทนได้ จากการสำรวจพบว่าถ่านหินสามารถขุดพบในเหมืองทั่วโลก ในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิกมีการสำรองถ่านหินมากสุดถึง 297 พันล้านตัน และด้วยเชื้อเพลิงที่หาง่ายและใช้ต้นทุนต่ำ ไทยจึงสนใจที่จะตั้งโรงงานผลิตไฟฟ้าพลังงานถ่านหินขึ้น แต่ก็ถูกต่อต้านจากหลายฝ่ายเรื่องมลพิษที่จะเกิดขึ้น

         ก๊าซธรรมชาติ (CNG-NGV) และ ก๊าซธรรมชาติเหลว (LNG) ในประเทศไทยสามารถขุดพบแหล่งก๊าซธรรมชาติได้ ปัจจุบันถูกนำมาใช้เป็นเชื้อเพลิงด้านยานยนต์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งอุตสาหกรรมยานยนต์หันมาผลิตเครื่องยนต์ที่ใช้ก๊าซ CNG เนื่องจากต้นทุนการผลิตที่ต่ำ ทั้งยังสามารถนำไปผลิตไฟฟ้าได้อีกด้วย สำหรับ LNG คือการนำก๊าซมีเทนมาทำให้อุณหภูมิลดต่ำลงที่ -161 องศาเซลเซียสในสถานะของของเหลว โดยคุณสมบัติและความปลอดภัยเทียบเท่ากับก๊าซ CNG ซึ่งประเทศไทยมีแผนที่จะนำเข้าก๊าซชนิดนี้ในปี 2554 เพื่อเป็นพลังงานทางเลือกในภาคอุตสาหกรรม

         แก๊สโซฮอล์เป็นเชื้อเพลิงที่เกิดจากการใช้น้ำมันเบนซินผสมกับเอธิลแอลกอฮอล์ซึ่งผลผลิตของเอธิลแอลกอฮอล์ได้มาจากการแปรรูปพืชจำพวกมันสำปะหลัง อ้อย ข้าวโพด แล้วนำมาสกัดเป็นแอลกอฮอล์บริสุทธิ์ 99.5% ผสมในสัดส่วน 9 :1 คือใช้เบนซินออกเทน 91 ปริมาณ 9 ส่วน และเอทานอล 1 ส่วน จะได้เป็นแก๊สโซฮอล์ออกเทน 95 ใช้ทดแทนน้ำมันเบนซินออกเทน 95 ที่มีมูลค่าการนำเข้าสูงและช่วยแก้ปัญหาภาวะวิกฤติน้ำมันราคาแพงได้

          ไบโอดีเซล เป็นพลังงานที่หาได้จากท้องถิ่น จากการวิจัยได้นำน้ำมันที่ใช้แล้ว เช่น น้ำมันพืช น้ำมันปาล์ม น้ำมันทานตะวัน นำกลับมาทำใหม่ (Renewable Energy) รวมถึงหาวัตถุอื่น เช่น สบู่ดำ ผลปาล์ม มะพร้าว ฯลฯ มาสกัดใช้ ซึ่งมีคุณสมบัติคล้ายกับน้ำมันดีเซลมาใช้ในเครื่องยนต์ครับ

ที่มา : บทความดี ๆ สำหรับครู - นวัตกรรมที่ 4 : พลังงานทางเลือก


วันที่ : 28 ก.พ. 2554
ที่มา :
อ่าน : 1217

ศูนย์เทคโนโลยีที่เหมาะสม คณะวิทยาศาตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
680  หมู่ 11  ถนนนิตโย  ตำบลธาตเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร  จังหวัดสกลนคร  47000
โทรศัพท์ 042-970021 ต่อ 358 ,042-743886  โทรสาร  042-970029