จักรยานสูบน้ำแบบ ศทม.

จักรยานสูบน้ำแบบ ศทม.

 

        ลักษณะเด่นของเทคโนโลยี
               ออกแบบและผลิตจักรยาน เพื่อใช้สำหรับหมุนเครื่องสูบน้ำแบบปั๊มชักทดแทนการใช้มอเตอร์ไฟฟ้า ให้มีความสามารถในการสูบน้ำมากขึ้น ด้วยการวางเครื่องสูบน้ำแบบปั๊มชักไว้ด้านหน้า และใช้พลูเลย์ ขนาด 20 นิ้ว แทนล้อจักรยาน ไม่ใช้พลังงานไฟฟ้าเป็นการออกกำลังกาย ใช้ในการบำบัดน้ำทิ้งจากครัวเรือนและเพื่อการเกษตรและสิ่งแวดล้อมได้

               การจัดการกับเทคโนโลยี
                      1. สร้างฐานจักรยานและเครื่องสูบน้ำ ให้ มีขนาด 150 x 45 ซม. ด้วยเหล็กรูปตัว C 3 นิ้ว
                      2. ตั้งโครงจักรยานโดยตั้งเสารับคอแฮนด์สูง 52 ซม. และด้านตะเกียบสูง 22 ซม.
                      3. ติดตั้งเพลา สเตอร์ฟรีและพลูเลย์ร่อง 20 นิ้ว กับเสารับคอแฮนด์ที่ระดับความสูง 35 ซม.และคล้องโซ่จากจานโซ่กับ
                          สเตอร์ฟรี
                     4. ติดตั้งเครื่องสูบน้ำแบบปั๊มชักด้านหน้า


                   ซึ่งทำแท่นวางที่สามารถปรับเลื่อนตัวเครื่องสูบน้ำได้ และใช้สายพานรุ่น A-90 คล้องจากพลูเล่ย์กับเครื่องสูบน้ำ
จักรยานสูบน้ำ ศทม. มีความยาวรวม 150 ซม. สั้นกว่าจักรยานแบบเดิมประมาณ 30 ซม. ใช้พูลเล่ย์รองสายพานติดตั้งด้านหน้า ทำให้ผู้ปั่นมองเห็นการทำงานของจักรยาน โดยใช้จานโซ่ขนาด 7 นิ้ว สเตอร์ฟรีขนาด 3 นิ้ว พูลเล่ย์รองขนาด 20 นิ้ว และพูลเล่ย์เครื่องสูบน้ำขนาด 8 นิ้ว เมื่อปั่นจักรยานครบ 1 รอบ เครื่องสูบน้ำจะหมุนได้ 6 รอบ เพราะฉะนั้น การสูบน้ำด้วยจักรยานจึงควรมีความเร็วของการปั่นประมาณ 30 รอบต่อนาทีจึงจะทำให้เครื่องสูบน้ำทำงานได้เต็มที่

 

               ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับ
                      1. ไม่ใช้พลังงานไฟฟ้าเป็นการออกกำลังกายจากการปั่นจักรยาน
                      2. ใช้ในการบำบัดน้ำทิ้งจากครัวเรือนและเพื่อการเกษตรและสิ่งแวดล้อมได้
 


วันที่ : 3 มี.ค. 2554
ที่มา :
อ่าน : 20692

ศูนย์เทคโนโลยีที่เหมาะสม คณะวิทยาศาตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
680  หมู่ 11  ถนนนิตโย  ตำบลธาตเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร  จังหวัดสกลนคร  47000
โทรศัพท์ 042-970021 ต่อ 358 ,042-743886  โทรสาร  042-970029