เครื่องตากเนื้อแดดเดียวพลังงานแสงอาทิตย์

 เครื่องตากเนื้อแดดเดียวพลังงานแสงอาทิตย์

 

 

          ลักษณะเด่นของเทคโนโลยี
                ออกแบบและสร้างเครื่องตากเนื้อแดดเดียวพลังงานแสงอาทิตย์ ที่ใช้หลักการตกกระทบของแสงอาทิตย์บนกระจกเงาแบบพาราโบลาครึ่งวงกลมแล้วสะท้อนมายังผลิตภัณฑ์ที่ตากแห้ง ด้วยจำนวนกระจกเงาที่ติดนั้นมีจำนวนมากจึงเกิดจุดรวมแสงซึ่งมีอุณหภูมิสูง ทำให้แห้งเร็วกว่าการตากแห้งแบบธรรมดา นอกจากนั้นยังออกแบบให้ตะแกรงตากแห้งสามารถหมุนได้ด้วยระบบไฟฟ้าจากเซลล์สุริยะ ที่ต่อเข้ากับมอเตอร์หมุนเพลาของตะแกรงตากทดแทนการพลิกด้วยแรงคน

                              

         การจัดการกับเทคโนโลยี
                ออกแบบและสร้างเครื่องตากแห้งโดยทำให้มีลักษณะพาราโบลาแบบครึ่งวงกลม ยึดติดกับโครงเหล็กที่เอียงประมาณ 15 อาศา ติดด้วยแผ่นกระจกขนาด 2x2 ซม. ทั่วทั้งแผ่น ติดตั้งเพลาที่ประกอบด้วยตะแกรงตากทำมุมขนานกันกับผิวโค้งพาราโบลา ยึดด้วยลูกปืนตุ๊กตาทั้งบนและล่าง ติดตั้งมอเตอร์พร้อมพลูเล่ย์เพื่อทดรอบของมอเตอร์ให้ช้าลง ติดตั้งแผงเซลล์สุริยะเข้ากับแบตเตอรี่ขนาด 12 โวลต์ เมื่อใส่ผลิตภัณฑ์สำหรับตากแห้งก็เปิดเครื่องให้มอเตอร์ทำงาน ตะแกรงที่ตากก็จะหมุนพลิกขึ้นและลง ทำให้สัมผัสกันแสงที่สะท้อนจากกระจก ก็จะทำให้แห้งเร็วขึ้นกว่าเดิมที่ตากแบบธรรมดา

        ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับ
             1. เป็นเครื่องตากแห้งที่สามารถนำไปใช้ในธุรกิจครัวเรือนได้
             2. ผลิตภัณฑ์ที่อบแห้งมีความสะอาด แมลงวันไม่ตอม
             3. เป็นการประหยัดพลังงานไฟฟ้าจากการใช้พลังงานทดแทนจากเซลล์สุริยะ
 

             


วันที่ : 3 มี.ค. 2554
ที่มา :
อ่าน : 8858

ศูนย์เทคโนโลยีที่เหมาะสม คณะวิทยาศาตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
680  หมู่ 11  ถนนนิตโย  ตำบลธาตเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร  จังหวัดสกลนคร  47000
โทรศัพท์ 042-970021 ต่อ 358 ,042-743886  โทรสาร  042-970029