อิฐโฟมซีเมนต์แบบคานโยก

อิฐโฟมซีเมนต์แบบคานโยก

 

       ลักษณะเด่นของเทคโนโลยี
             อิฐโฟมซีเมนต์หรืออิฐมวลเบาเป็นการนำเอาโฟมที่เหลือใช้มาบดให้เป็นเม็ดผสมกับปูนซีเมนต์ หินฝุ่นและน้ำ จากนั้นอัดด้วยแม่แบบเมื่อแข็งตัวจะมีคุณสมบัติใกล้เคียงกับอิฐบล็อกทั่วไปและยังมีน้ำหนักเบา กันความร้อนได้ดี ขนย้ายได้สะดวก ประหยัดพลังงาน และใช้งานก่อสร้างได้อย่างรวดเร็วและยังช่วยลดภาวะโลกร้อนได้

         

      การจัดการกับเทคโนโลยี
           1. สร้างแม่แบบให้มีขนาด 19x39x7 ซม. พร้อมฝาปิดฐานรองรับและคานกด
           2. นำส่วนผสมปูนซีเมนต์ : หินฝุ่น : โฟม : น้ำ ตามอัตราส่วน 1:2:5:1 คลุกเคล้าให้เข้ากัน
           3. นำส่วนผสมที่ได้เทลงในแม่แบบโดยจะต้องทาด้วยน้ำมันพืชก่อนเพื่อป้องกันการติดกับแม่แบบ
           4. ปิดฝาแล้วกดแม่แบบด้วยคานกดพร้อมตัวล็อกและควรกดลงให้เสมอกันทุกด้าน
           5. ปล่อยทิ้งไว้ประมาณ 45-60 นาที เพื่อรอให้อิฐโฟมซีเมนต์แข็งตัว
           6. จากนั้นทำการถอดแบบออกแล้วนำไปวางไว้ในที่ถ่ายเทอากาศได้ดี บ่มไว้ประมาณ 5 วัน
 

           

      ปูนซีเมนต์ 1 กระสอบ สามารถทำอิฐโฟมซีเมนต์ได้ 30 ก้อน นำไปใช้ก่อฝาผนังของตัวอาคารที่ไม่ต้องรับน้ำหนักมาก แล้วฉาบจะสามารถระบายอากาศที่อยู่ภายในห้องได้ดีกว่าอิฐที่ใช้ก่อผนังโดยทั่วไป และช่วยลดค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างได้ดี เนื่องจากอิฐโฟมซีเมนต์ผลิตโดยการหล่อในแบบจึงค่อนข้างช้า การย่อยโฟมจะต้องทำให้โฟมละเอียดมากที่สุด ถ้าเม็ดโฟมใหญ่จะทำให้ปูนซีเมนต์เกาะได้ดี

     ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับ
         1. อิฐโฟมซีเมนต์เป็นอิฐที่มีขนาดเบา กันความร้อนและเสียงได้ดีเหมาะสมสำหรับในการก่อสร้างบ้าน
         2. เป็นการนำเอาโฟมที่ทิ้งแล้วมาใช้ให้เกิดประโยชน์
         3. เป็นการลดมลภาวะและช่วยป้องกันภาวะโลกร้อน
         4. มีราคาต้นทุนในการผลิตที่ต่ำ สามารถพัฒนาไปเป็นอุตสาหกรรมอิฐก่อสร้างทางเลือกได้

             
 


วันที่ : 3 มี.ค. 2554
ที่มา :
อ่าน : 10922

ศูนย์เทคโนโลยีที่เหมาะสม คณะวิทยาศาตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
680  หมู่ 11  ถนนนิตโย  ตำบลธาตเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร  จังหวัดสกลนคร  47000
โทรศัพท์ 042-970021 ต่อ 358 ,042-743886  โทรสาร  042-970029