อิฐบล็อกประสาน

อิฐบล็อกประสาน

         ลักษณะเด่นของเทคโนโลยี

                บล็อกประสานเป็นวัสดุก่อรับน้ำหนักที่ได้ทำการพัฒนารูปแบบให้มีรู และเดือยบนตัวบล็อกเพื่อสะดวกในการก่อสร้าง โดยเน้นการใช้วัตถุดิบในท้องถิ่นได้แก่ ดินลูกรัง หินฝุ่น ทราย หรือวัสดุเหลือทิ้งต่างๆ ที่มีความเหมาะสม นำมาผสมกับปูนซีเมนต์และน้ำในสัดส่วนที่เหมาะสม อัดเป็นก้อนด้วยเครื่องอัดแล้วนำมาบ่มให้แข็งตัวประมาณ 7 วัน จะได้คอนกรีตบล็อกที่มีความแข็งแกร่ง มีรูปร่างและลักษณะพิเศษที่สามารถใช้ในการก่อสร้างอาคารต่างๆ หรือก่อเป็นถังเก็บน้ำได้อย่างรวดเร็ว สวยงาม และประหยัดกว่างานก่อสร้างทั่วไป

         

       การจัดการกับเทคโนโลยี

             1. ใช้ปูนต่อดินลูกรังต่อดินต่อน้ำ 1 : 6 : 1 และต้องบดให้ละเอียด
             2. ผสมดินและปูนให้เข้ากันพรมน้ำจนชื้นทดลองกำดินให้แน่นจนแข็งเป็นก้อน
             3. นำดินที่ผสมเสร็จแล้วชั่งน้ำหนัก 5.5 kg ตักใส่เครื่องผลิตอิฐบล็อกประสาน
             4. ปิดฝาเครื่องผลิตอิฐบล็อกประสานโยกคานลงจนสุดและโยกคาน กลับ เปิดฝาดันก้อนอิฐบล็อกประสานขึ้นจากเครื่อง 
             5. นำอิฐบล็อกประสานออกมาวางเรียงกันบนพื้นที่เรียบและร่ม โดยทิ้งไว้ ประมาณ 7-21 วัน ถึงใช้งานได้

          

      ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับ

           1. สร้างงานสร้างรายได้ให้กับครอบครัวได้
           2. ใช้วัตถุดิบในท้องถิ่นหรือที่เหลือใช้มาเป็นส่วนผสมได้
           3. มีต้นทุนในการผลิตที่ต่ำแต่มีความคงทนและแข็งแรง เหมาะสำหรับสร้างบ้านได้

            
 


วันที่ : 3 มี.ค. 2554
ที่มา :
อ่าน : 6205

ศูนย์เทคโนโลยีที่เหมาะสม คณะวิทยาศาตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
680  หมู่ 11  ถนนนิตโย  ตำบลธาตเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร  จังหวัดสกลนคร  47000
โทรศัพท์ 042-970021 ต่อ 358 ,042-743886  โทรสาร  042-970029