จักรยานบดอเนกประสงค์

จักรยานบดอเนกประสงค์

 

       ลักษณะเด่นของเทคโนโลยี

             การออกแบบและสร้างเครื่องบดเมล็ดพันธุ์พืชต่างๆ เช่น ข้าวโพด ถั่วลิสง ถั่วเขียว ถั่วเหลือง ด้วยพลังจักรยานแทนมอเตอร์ และสามารถทำงานได้ด้วยคนเพียงคนเดียว เป็นการประหยัดพลังงานไฟฟ้า

           

       การจัดการกับเทคโนโลยี

            สร้างจักรยานบนฐานที่มั่นคงใช้จานโซ่ขนาด 44 ฟันเฟือง ต่อกับสเตอร์ขนาด 18 ฟันเฟืองทางด้านหน้าใส่พูลเล่ย์ร่องขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 22.5 ซม.ต่อสายพานกับขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 7.5 ซม. หมุนแกนเครื่องบดที่ยึดแน่นกับโครงสร้างเมื่อใช้เท้าถีบจะมีความเร็วทดรอบ (velocity ratio) 7.2:1 ทำถาดตั้งภาชนะใส่วัตถุดิบและวัสดุที่บดแล้ว ทำที่สำหรับมือจับนั่งถีบ เครื่องบดอเนกประสงค์สามารถทำได้ จักรยานเครื่องบดอเนกประสงค์ มีความเร็วในการหมุนของการหมุนตามความเร็วของการถีบอัตราทดรอบ 7.2 : ดังนั้นถ้าเราถีบด้วยความเร็ว 30 รอบต่อนาทีเครื่องบดจะหมุน 216 รอบต่อนาที สามารถปรับให้ชิดหรือห่างได้ตามต้องการ สามารถบดถั่วเหลืองได้ 1 กิโลกรัมในเวลา 1 นาที

            

       ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับ

            1. เป็นเครื่องบดเมล็ดธัญพืชที่อาศัยแรงจากการถีบทดแทนการใช้พลังงานไฟฟ้า
            2. เป็นต้นแบบของจักรยานเครื่องบดอเนกประสงค์
           3. การบดด้วยจักรยานเครื่องบดอเนกประสงค์เป็นการออกกำลังกายช่วยให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงอยู่เสมอ
 


วันที่ : 3 มี.ค. 2554
ที่มา :
อ่าน : 5851

ศูนย์เทคโนโลยีที่เหมาะสม คณะวิทยาศาตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
680  หมู่ 11  ถนนนิตโย  ตำบลธาตเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร  จังหวัดสกลนคร  47000
โทรศัพท์ 042-970021 ต่อ 358 ,042-743886  โทรสาร  042-970029