การผลิตปุ๋ยอินทรีย์

การผลิตปุ๋ยอินทรีย์

 

 

      ลักษณะเด่นของเทคโนโลยี
               กระบวนการหมักบ่มวัตถุดิบจากธรรมชาติ ทั้งพืชและสัตว์ จนกระทั่งสลายตัวสมบูรณ์ เป็นฮิวมัส วิตามิน ฮอร์โมน และสารธรรมชาติต่างๆ ซึ่งเป็นอาหารของดิน(สิ่งมีชีวิตเล็กๆในดิน หรือจุลินทรีย์) และตัวเร่งการทำงานของจุลินทรีย์ที่อาศัยอยู่ในดิน รวมถึงที่อาศัยอยู่ปลายรากของพืช ปุ๋ยหมักชนิดแห้งชนิดผงจากวัสดุธรรมชาติเหลือใช้ในท้องถิ่น สามารถทำได้หลายสูตรดัดแปลงไปตามเศษวัสดุที่มีอยู่ในแต่ละท้องถิ่น

            

       การจัดการกับเทคโนโลยี
            1. ผสมวัสดุใบจามจุรีหมักและบด มูลวัวแห้ง แกลบเผาและน้ำหมักชีวภาพเข้าด้วยกัน
            2. รดน้ำผสมน้ำหมักชีวภาพอัตราส่วน น้ำ 10 ลิตรต่อน้ำสกัดชีวภาพ 2 ช้อนแกง คลุกเคล้า จนปุ๋ยปั้นเป็นก้อนได้เมื่อแบมือ
            3. กองปุ๋ยบนพื้นซีเมนต์มีความหนาประมาณ 1 คืบ คลุมด้วยกระสอบป่านทิ้งไว้ 3 วัน และควรกลับกองปุ๋ยเพื่อระบายความร้อน
                แล้วบรรจุใส่ถุงรอการใช้งานหรือสามารถนำไปใช้ได้ทันที
            4. ใช้ปุ๋ยอินทรีย์ผสมดินแปลงปลูกผักทุกชนิด อัตราปุ๋ย 1 กก. ต่อ พื้นที่ 1 ตร.ม.ถ้าพืชผักอายุเกิน 2 เดือน ใช้ปุ๋ยรองก้นหลุม  
                 ประมาณ 1 กำมือ
            5. ไม้ผล ใช้รองก้นหลุมด้วยปุ๋ยอินทรีย์ผสมเศษหญ้าหรือใบไม้ 1–2 บุ้งกี๋

            

      ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับ
           1. ใช้ทดแทนปุ๋ยเคมี หากใช้ไปต่อเนื่อง 3-4 ปีจะช่วยลดปริมาณ การใช้ปุ๋ยเคมีได้ถึง 50-60%
           2. เพิ่มปริมาณอินทรียวัตถุในดิน รักษาความชุ่มชื้นและช่วยถ่ายเทอากาศได้ดี
           3. เพิ่มธาตุไนโตรเจนให้กับดิน และไม่เป็นอันตรายต่อดินในการใช้ไปนานๆ
           4. ปรับสภาพแวดล้อมให้ดีขึ้น ผลิตง่าย ลงทุนต่ำ ใช้เวลาน้อย
          5. ไม่เป็นอันตรายต่อดินและพืช แม้จะใช้ปริมาณมากและนานต่อเนื่อง
 


วันที่ : 3 มี.ค. 2554
ที่มา :
อ่าน : 1943

ศูนย์เทคโนโลยีที่เหมาะสม คณะวิทยาศาตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
680  หมู่ 11  ถนนนิตโย  ตำบลธาตเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร  จังหวัดสกลนคร  47000
โทรศัพท์ 042-970021 ต่อ 358 ,042-743886  โทรสาร  042-970029