เตาเผาถ่านแบบถัง 200 ลิตรและการเก็บน้ำส้มควันไม้

 เตาเผาถ่านแบบถัง 200 ลิตรและการเก็บน้ำส้มควันไม้

 

 

       ลักษณะเด่นของเทคโนโลยี

             ไม้ที่นำมาเผาถ่าน และเชื้อเพลิงหน้าเตาหาได้ง่าย สามารถใช้ไม้ที่มีขนาดเล็กที่เกิดจากการตัดแต่งกิ่งไม้ได้ ช่วยลดการตัดต้นไม้ขนาดใหญ่ ใช้เชื้อเพลิงในการเผาถ่านน้อย อุปกรณ์ประกอบเตา หาซื้อได้ตามร้านขายเครื่องก่อสร้างทั่วไปตัวเตาดูแลรักษาง่าย อายุการใช้งานนาน ใช้เวลาในการเผาถ่านสั้น (ภายใน 1 วัน) สามารถใช้แรงงานคนเดียวในการเผา ควบคุมอากาศในการเผาไหม้ได้ตามต้องการเกิดเป็นขี้เถ้าน้อยได้ถ่านมีคุณภาพสูงดีต่อสุขภาพ ได้ปริมาณผลผลิตถ่าน (ประมาณ 20-22 %) ได้ผลิตภัณฑ์ที่นอกเหนือจากถ่าน คือ น้ำส้มควันไม้ลงทุนน้อย (ไม่เกิน 500 บาท) เหมาะกับการใช้งานในครัวเรือ

 

               

      การจัดการกับเทคโนโลยี

           1. ตั้งถังให้ช่องลมตรงทางลม แล้วจึงเริ่มจุดไฟในถังด้วยเศษไม้ เล็ก ๆ ก่อน เมื่อไฟสุกดีแล้ว จึงเติมฟืนลงไปจนเต็มถังให้ไฟลุก
               ดีตลอดเวลา ถ้าเป็นกะลามะพร้าวต้องคอยเติมลงไปทีละน้อยให้ไฟลุกดีไม่ดับ
           2. ใช้กิ่งไม้สดสอดเข้าไปทางช่องลม ช่วยเขี่ยให้ไฟลุกดีไม่อุดตัน จนเห็นว่าช่องลมรูล่างมีถ่านเต็มและไฟลุกสว่างเป็นสีนวลดี
                แล้วจึงปิดช่อง ลมด้วยลูกอุด ในขณะเดียวกันยังคงเติมฟืนหรือกะลามะพร้าวให้ไฟลุกตลอด เวลา จนถ่านเต็มรูที่สองและไฟ
                ลุกสว่างดีแล้ว จึงอุดรูที่สองเช่นเดียวกับครั้ง แรก รูที่สามก็ทำเช่นเดียวกัน และยังคงเติมเชื้อเพลิงอยู่ตลอดเวลา
           3. เมื่อเห็นว่าถ่านเต็มถังหรือหมดเชื้อเพลิงและไฟลุกสว่างดีจึงเอา ฝาถังปิดลงไป แล้วเอาท่อเหล็กที่เตรียมไว้สอดเข้าไปในรูให้
               ฝาถังอยู่ใต้ท่อ เหล็ก ยกถังคว่ำบนดินหรือทราย ใช้ดินหรือทรายอุดช่องต่าง ๆ ให้หมด และขันเกลียวลูกอุดให้แน่นไม่ให้
               อากาศเข้าได้ ถ้ามีรูรั่วใช้ดินเหนียวอุดไว้ แล้วทิ้งไว้ค้างคืน 
           4. วันรุ่งขึ้นเมื่อถังเย็นดีแล้วจึงเทถ่านออกพร้อมทั้งพรมน้ำเล็ก น้อยลงบนถ่านให้ทั่ว ป้องกันไม่ให้ไฟคุขึ้นมาอีก ทิ้งไว้จนเห็นว่า
                ปลอดภัยดี แล้วจึงนำไปเก็บ 

                 

          ถ้าต้องการเผาปริมาณมากอาจเผาพร้อมกันได้ทีเดียวหลายถัง โดย มัดถังรวมกันด้วยลวดกลุ่มละ 4-6 ถัง พยายามให้ช่องลมรับลมได้มากที่สุด การเผาพร้อมกันหลายถังและมัดรวมกันนี้ ช่วยไม่ให้สูญเสียความร้อนข้างถังทำให้การเผาดำเนินไปด้วยดี และถ้าเอาฝาที่เปิดออกวางบนปากถังจะใช้ เป็นที่ตากไม้เปียกชื้นได้ด้วย จนไม้ที่ตากไว้เริ่มลุกไหม้จึงเขี่ยลงถังเผาต่อไป

         ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับ

               1. ใช้เป็นพลังงานทดแทนแก๊สหุงต้ม
               2. น้ำส้มควันไม้ที่ได้ไปใช้ในการเกษตรทดแทนการใช้สารเคมีฆ่าแมลง
               3. ลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือน
               4. เป็นการใช้ทรัพยากรให้คุ้มค่า
 

200             


วันที่ : 3 มี.ค. 2554
ที่มา :
อ่าน : 5080

ศูนย์เทคโนโลยีที่เหมาะสม คณะวิทยาศาตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
680  หมู่ 11  ถนนนิตโย  ตำบลธาตเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร  จังหวัดสกลนคร  47000
โทรศัพท์ 042-970021 ต่อ 358 ,042-743886  โทรสาร  042-970029