ราคาน้ำมันวันนี้

 

 

 

 

 

 

 


วันที่ : 4 มี.ค. 2554
ที่มา : สำนักนโยบายปิโตรเลียมและปิโตรเคมี สนพ.
อ่าน : 729

ศูนย์เทคโนโลยีที่เหมาะสม คณะวิทยาศาตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
680  หมู่ 11  ถนนนิตโย  ตำบลธาตเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร  จังหวัดสกลนคร  47000
โทรศัพท์ 042-970021 ต่อ 358 ,042-743886  โทรสาร  042-970029