ภาพกิจกรรม

    ภาพกิจกรรม [ ศทม.รวมจัดนิทรรศการในงานน้ำใจไทสกลและงานกาชาด จังหวัดสกลนคร 2554 ]
: 323
: 298
: 290
: 321
: 265
: 279
: 269
: 273
: 257
: 268
: 289
: 267
: 314
: 421
: 351
: 385
: 328
: 258
: 263
: 239
: 246
: 240
: 257
: 278
: 410
: 402
: 429
: 409
: 381
: 462

ไปที่หน้า : [1] 2 ถัดไป | สุดท้าย

 

ศูนย์เทคโนโลยีที่เหมาะสม คณะวิทยาศาตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
680  หมู่ 11  ถนนนิตโย  ตำบลธาตเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร  จังหวัดสกลนคร  47000
โทรศัพท์ 042-970021 ต่อ 358 ,042-743886  โทรสาร  042-970029