ภาพกิจกรรม

    ภาพกิจกรรม [ ศทม.รวมจัดนิทรรศการในงานน้ำใจไทสกลและงานกาชาด จังหวัดสกลนคร 2554 ]
: 310
: 282
: 278
: 308
: 252
: 266
: 257
: 261
: 246
: 257
: 279
: 254
: 301
: 409
: 338
: 372
: 315
: 246
: 251
: 232
: 240
: 234
: 250
: 274
: 406
: 399
: 425
: 404
: 376
: 455

ไปที่หน้า : [1] 2 ถัดไป | สุดท้าย

 

ศูนย์เทคโนโลยีที่เหมาะสม คณะวิทยาศาตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
680  หมู่ 11  ถนนนิตโย  ตำบลธาตเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร  จังหวัดสกลนคร  47000
โทรศัพท์ 042-970021 ต่อ 358 ,042-743886  โทรสาร  042-970029