ภาพกิจกรรม

    ภาพกิจกรรม [ ศูนย์เทคโนโลยีที่เหมาะสมร่วมจัดนิทรรศการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลงานทางวิชาการที่ รร.คำเพิ่มพิทยา ในวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2554 ]
ผู้อำนวยการโรงเรียนคำเพิ่มพิทยามอบเกียรติบัครให้กับ ดร.สุรศักดิ์ แสนทวีสุข หัวหน้าศูนย์เทคโนโลยีที่เหมาะสม
: 247
: 229
: 228
: 255
: 219
: 216
: 229
: 240
: 204
: 209
: 199
: 211
: 209
: 207
: 228
: 228
: 205
: 206
: 192
: 186
: 203
: 204
: 203
: 265
: 313
: 289
: 322
: 320
: 312
: 284

ไปที่หน้า : [1] 2 ถัดไป | สุดท้าย

 

ศูนย์เทคโนโลยีที่เหมาะสม คณะวิทยาศาตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
680  หมู่ 11  ถนนนิตโย  ตำบลธาตเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร  จังหวัดสกลนคร  47000
โทรศัพท์ 042-970021 ต่อ 358 ,042-743886  โทรสาร  042-970029