ภาพกิจกรรม

    ภาพกิจกรรม [ ศูนย์เทคโนโลยีที่เหมาะสมร่วมจัดนิทรรศการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลงานทางวิชาการที่ รร.คำเพิ่มพิทยา ในวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2554 ]
ผู้อำนวยการโรงเรียนคำเพิ่มพิทยามอบเกียรติบัครให้กับ ดร.สุรศักดิ์ แสนทวีสุข หัวหน้าศูนย์เทคโนโลยีที่เหมาะสม
: 272
: 257
: 258
: 279
: 244
: 240
: 248
: 258
: 221
: 227
: 223
: 236
: 235
: 227
: 249
: 248
: 228
: 227
: 213
: 204
: 215
: 217
: 217
: 280
: 326
: 299
: 331
: 328
: 320
: 290

ไปที่หน้า : [1] 2 ถัดไป | สุดท้าย

 

ศูนย์เทคโนโลยีที่เหมาะสม คณะวิทยาศาตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
680  หมู่ 11  ถนนนิตโย  ตำบลธาตเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร  จังหวัดสกลนคร  47000
โทรศัพท์ 042-970021 ต่อ 358 ,042-743886  โทรสาร  042-970029