ภาพกิจกรรม

    ภาพกิจกรรม [ ]
: 449
: 373
: 390
: 314
: 250
: 299
: 247
: 270
: 427
: 351
: 265
: 380
: 259
: 259
: 267
: 283
: 390
: 309
: 268
: 282
: 328
: 257
: 362
: 329
: 317
: 427
: 310
: 297
: 288
: 353

ไปที่หน้า : [1] 2 3 ถัดไป | สุดท้าย

 

ศูนย์เทคโนโลยีที่เหมาะสม คณะวิทยาศาตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
680  หมู่ 11  ถนนนิตโย  ตำบลธาตเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร  จังหวัดสกลนคร  47000
โทรศัพท์ 042-970021 ต่อ 358 ,042-743886  โทรสาร  042-970029