วีดิทัศน์แนะนำ ศทม. ของ อ.นิกร สุขปรุง

Embed code :
Link :
หมวดหมู่วิดีโอ : วิดีทัศน์แนะนำ ศทม.

วันที่ : 7 มี.ค. 2554
ที่มา :
ดู : 1225

ศูนย์เทคโนโลยีที่เหมาะสม คณะวิทยาศาตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
680  หมู่ 11  ถนนนิตโย  ตำบลธาตเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร  จังหวัดสกลนคร  47000
โทรศัพท์ 042-970021 ต่อ 358 ,042-743886  โทรสาร  042-970029