พลังงานแสงอาทิตย์ ผลิตกระแสไฟฟ้า

เป็นการใช้พลังงานจากแสงอาทิตย์ให้เกิดประโยชน์มากที่สุด โดยการใช้เซลล์แสงอาทิตย์ หรือที่เรียกกันโซล่าร์เซลล์

Embed code :
Link :
หมวดหมู่วิดีโอ : พลังงานสู่อนาคต

วันที่ : 31 พ.ค. 2556
ที่มา :
ดู : 1094

ศูนย์เทคโนโลยีที่เหมาะสม คณะวิทยาศาตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
680  หมู่ 11  ถนนนิตโย  ตำบลธาตเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร  จังหวัดสกลนคร  47000
โทรศัพท์ 042-970021 ต่อ 358 ,042-743886  โทรสาร  042-970029