เทคโนโลยีเศรษฐกิจพอเพียง

สถานที่ติดต่อ : ศูนย์เทคโนโลยีที่เหมาะสม มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
อ.เมือง จ.สกลนคร โทรศัพท์ 0-4274-3886

 

Embed code :
Link :
หมวดหมู่วิดีโอ : เทคโนโลยีแบบพอเพียง

วันที่ : 7 มี.ค. 2554
ที่มา :
ดู : 876

ศูนย์เทคโนโลยีที่เหมาะสม คณะวิทยาศาตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
680  หมู่ 11  ถนนนิตโย  ตำบลธาตเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร  จังหวัดสกลนคร  47000
โทรศัพท์ 042-970021 ต่อ 358 ,042-743886  โทรสาร  042-970029