ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญผู้บริหาร อาจารย์ พนักงานราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย และเจ้าหน้าที่ สมัครใช้ระบบอีเมล์ของมหาวิทยาลัย

                   ด้วยศูนย์คอมพิวเตอร์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้ปรับปรุงระบบจดหมายอีเล็กทรอนิกส์ (อีเมล์) แทนระบบเดิม โดยติดตั้งเครื่องแม่ข่ายให้บริการและโปรแกรมใหม่ พร้อมระบบรักษาความปลอดภัย IRON PORT ซึ่งเป็นระบบที่ได้รับความนิยมมากที่สุดระบบหนึ่ง เพื่อป้องกันสแปมเมล์ ไวรัส เวิร์ม ทำให้ระบบมีความเสถียรและความน่าเชื่อถือยิ่งขึ้น

                    ในการนี้ศูนย์คอมพิวเตอร์ ขอเชิญผู้บริการ อาจารย์ พนักงานราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย และเจ้าหน้าที่ ได้สมัครเข้าใช้ระบบดังกล่าว โดยขอแบบฟอร์มและสมัครได้ที่ ศูนย์คอมพิวเตอร์ชั้น ๔ ห้องเครือข่ายคอมพิวเตอร์ อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ดาวโหลดแบบฟอร์มการสมัคร ที่นี่

ส่งใบสมัครได้ที่ promaster@snru.ac.th

ให้ตั้งชื่อ subject Email-snruวันที่ : 14 มิ.ย. 2554
ที่มา :
อ่าน : 1032

 

ศูนย์เทคโนโลยีที่เหมาะสม คณะวิทยาศาตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
680  หมู่ 11  ถนนนิตโย  ตำบลธาตเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร  จังหวัดสกลนคร  47000
โทรศัพท์ 042-970021 ต่อ 358 ,042-743886  โทรสาร  042-970029