ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการเยาวชน อีซีอี เปิดสอบชิงทุนเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม ช่วงปิดภาคเรียน เม.ย.57

              โครงการเยาวชน อีซีอี เปิดสอบชิงทุนเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม ช่วงปิดภาคเรียน เม.ย.57 อุบลราชธานี : เปิดรับสมัครนักเรียนสอบชิงทุนเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระยะสั้นช่วงปิดภาคเรียนเดือน เม.ย.57 ในประเทศนิวซีแลนด์,อังกฤษ,ออสเตรเลีย,แคนาดาและไต้หวัน สมัครภายใน 25 พ.ย.56 นี้ นางสาวสื่อกาญจนา เหมวิมล ผู้อำนวยการโครงการเยาวชน อีซีอี แลกเปลี่ยนวัฒนธรรม เปิดเผยว่า โครงการฯ จะรับสมัครนักเรียนสอบชิงทุนเต็มจำนวนและทุนช่วยเหลือค่าใช้จ่ายบางส่วนสำหรับนักเรียน เพื่อเข่าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระยะสั้นช่วงปิดภาคเรียนเดือน เมษายน 2557 นี้ ในประเทศนิวซีแลนด์,อังกฤษ,ออสเตรเลีย,แคนาดาและไต้หวัน ทั้งนี้เพื่อให้นักเรียนไทยได้มีโอกาสพบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกันและเผยแพร่วัฒนธรรมไทยในต่างแดนและฝึกทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ ผู้เข้าร่วมโครงการต้องเป็นนักเรียนในระดับชั้น ม.ต้น – ม.ปลาย – อาชีวะศึกษาและอุดมศึกษา อายุระหว่าง 11-22 ปี ผู้สนใจสมัครโดยตรงได้ที่สำนักงาน อีซีอี เลขที่ 43 ซอยวิภาวดีรังสิต 16/25 ถนนวิภาวดีรังสิต 16 เขตดินแดง กรุงเทพฯ ภายในวันที่ 25 พฤศจิกายน 2556 ติดต่อขอทราบรายละเอียดทางโทรศัพท์หมายเลข 02- 690 – 0375-7 หรือ www.ecethailand.com ได้ตั้งแต่บัดนี้ไป

 วันที่ : 15 พ.ย. 2556
ที่มา : สำนักงานประชาสัมพันธุ์จังหวัดอุบลราชธานี
อ่าน : 711

 

ศูนย์เทคโนโลยีที่เหมาะสม คณะวิทยาศาตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
680  หมู่ 11  ถนนนิตโย  ตำบลธาตเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร  จังหวัดสกลนคร  47000
โทรศัพท์ 042-970021 ต่อ 358 ,042-743886  โทรสาร  042-970029